polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Marmurowa tablica fundacyjna z napisem w j?z. ?aci?skim i herbem Pomian nad wej?ciem ko?cio?a ?w. Klemensa w W?g?czewie [Dokument ikonograficzny]"