polski   English  
 

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

polski   English  

Informacje

Biblioteka

O Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej

Powstanie CZS

W 2007 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Ziemia Sieradzka”.
W roku następnym, w ramach programu operacyjnego "Mecenat 2008" biblioteka je otrzymała. Z funduszy tych został przeprowadzony remont pomieszczenia, w którym są prowadzone prace związane z digitalizacją zbiorów, zakupiono sprzęt w postaci skanera formatu A3 wraz z oprogramowaniem, aparat cyfrowy z osprzętem, niniejsze oprogramowanie dLibra pozwalające na katalogowanie i prezentowanie w Internecie przetworzonych zbiorów oraz stanowisko komputerowe. W ramach projektu zlecona została również digitalizacja części posiadanych przez nas mikrofilmów.  W IV kwartale 2008 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie dokumentów do bazy.

W Internecie Cyfrowa Ziemia Sieradzka zaistniała 1 lutego 2009 r., a w marcu zostaliśmy zaproszeni i weszliśmy do Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Oficjalna inauguracja Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej nastąpiła  w dniu 13 maja 2009 r.

Cel i zawartość

Głównym celem istnienia Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej, poza popularyzacją historii i dziedzictwa kulturalnego regionu, jest ułatwienie dostępu do zbiorów znajdujących się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.

W chwili obecnej w bazie znajduje się ponad 2000 dokumentów, na które składają się m. in.:

  • fotografie archiwalne dotyczące Sieradzkich Zakładników z okresu II wojny światowej,
  • fotografie z lat 1985-1987, stanowiące kronikę fotograficzną zabytków woj. sieradzkiego prowadzoną przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu – jest to część zbiorów – i będziemy kontynuować wprowadzanie dalszej części,
  • roczniki kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”,
  • roczniki „Siódmej Prowincji” - z lat  1991-2009,
  • roczniki z lat 1919-1935 „Ziemi Sieradzkiej”,
  • roczniki „Sieradzanina” wydawanego przez Urząd Miejski w Sieradzu w latach 1995-1996,
  • publikacje Towarzystwa Przyjaciół Sieradza  m.in. „Bulla Gnieźnieńska” oraz wydawnictwa Wojewódzkiego Domu Kultury w Sieradzu,
  • roczniki „Echa Sieradzkiego” z lat 1931-1934 pozyskanego dzięki pomocy sieradzkiego oddziału Archiwum Państwowego z Archiwum Państwowego  w Łodzi.