polski   English  
 

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

polski   English  

Informacje

Biblioteka

Zapraszamy do współpracy

Zależy nam na ciągłym poszerzaniu zbiorów i udostępnieniu możliwie największej liczbie zainteresowanych. Zachęcamy biblioteki terenowe, osoby prywatne oraz inne instytucje z terenu obejmującego zasięgiem granice tzw. „Siódmej Prowincji”, czyli - ogólnie biorąc - teren byłego województwa sieradzkiego, aby udostępniły swe zbiory w ramach tego projektu.

Materiały – fotografie, plakaty, afisze, dokumenty, foldery - po zeskanowaniu lub sfotografowaniu materiały zostaną zwrócone, a wraz z nimi otrzymają Państwo wersje elektroniczne w najwyższej jakości, często niedostępnej w CZS. Pozwoli to na zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nawet zaginięciem.